Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Nå er det på tide å søke om støtte til rekrutteringstiltak

Tidligere i sommer ble ASKO Norge AS, Norges Kokkemesteres Landsforening, NHO Reiseliv, Scandic og Mat og Drikke Gruppen AS enige om opprettelsen av en stiftelse med formål om å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag.
Intensjonen er å bidra med midler til tiltak som fremmer interessen for restaurant- og matfag.

- Vi har fått en veldig god respons på dette initiativet, og vi har allerede fått inn de første søknadene om støtte til ulike aktiviteter, forteller daglig leder Bodil Skjørestad i NKL.

- Det er tre søknadsfrister i året; den første er 1. oktober. Vi ønsker oss søknader både fra offentlige og private aktører. Aktuelle målgrupper er bl.a. rådgivere på ungdomsskoletrinnet, instanser med eierskap til aktuelle skoler/skoleplasser på kommune- eller fylkesnivå, kokkelaug og FAU-representanter – for å nevne noen.

- Aktiviteter det kan søkes støtte til er bl.a. deltagelse på ulike yrkes- og/eller utdanningsmesser og ulike tiltak som fremmer rekrutteringen. Alt som er med på å skape større kunnskap og forståelse for innholdet i fagene har i praksis en mulighet til å få støtte, forteller Skjørestad.

- Det vi trenger er en kort beskrivelse av hva som tenkes gjennomført og et estimert budsjett. Stiftelsen kan dekke inntil 50 % av totalbudsjettet. Søknadsskjema og nærmere informasjon om stiftelsen, finner du for øvrig på NKLs hjemmesider: http://nkl.no/om-nkl/stipendier/, sier Bodil Skjørestad.